16
27
6, 1993
4, Quý Dậu

Ngày 16/6/1993 là 27/4 năm Quý Dậu

Ngày 27/4 AL là: ngày Mậu Thìn, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Dậu.

_

_ Can Chi Ngũ Hành A/D Nạp âm Nghĩa
Năm Quý Dậu Kim Âm Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm
Tháng Đinh Tỵ Thổ Âm Sa Trung Thổ Đất pha cát
Ngày Mậu Thìn Mộc Dương Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già

NGŨ HÀNH - THEO GIỜ

Giờ Canh Tý (23-1h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Kim
Hỏa
Thổ
Thủy

Giờ Tân Sửu (1-3h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Kim
Hỏa
Thổ
Thổ

Giờ Nhâm Dần (3-5h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thủy
Kim
Hỏa
Thổ
Mộc

Giờ Quý Mão (5-7h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thủy
Kim
Hỏa
Thổ
Mộc

Giờ Giáp Thìn (7-9h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Mộc
Kim
Hỏa
Thổ
Thổ

Giờ Ất Tỵ (9-11h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Mộc
Kim
Hỏa
Thổ
Hỏa

Giờ Bính Ngọ (11-13h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Hỏa
Kim
Hỏa
Thổ
Hỏa

Giờ Đinh Mùi (13-15h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Hỏa
Kim
Hỏa
Thổ
Thổ

Giờ Mậu Thân (15-17h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thổ
Kim
Hỏa
Thổ
Kim

Giờ Kỷ Dậu (17-19h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thổ
Kim
Hỏa
Thổ
Kim

Giờ Canh Tuất (19-21h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Kim
Hỏa
Thổ
Thổ

Giờ Tân Hợi (21-23h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Kim
Hỏa
Thổ
Thủy

Giờ hoàng đạo

Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Giờ hắc đạo

Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Tiết 9 - Mang Chủng (84.590)

Đây là thời điểm chòm sao tua rua bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Nhiều người dù bận công việc chưa làm kịp đất canh tác thì vẫn còn có thể làm nhanh, thu hoạch mà không sợ muộn. Ông bà ta có câu: 'Tua rua thì mặc tua rua, mạ già ruộng ngấu, không thua bạn điền'.

24 tiết khí trong năm

Mặt Trời tuần 30/2024

Hiện tượng Thời điểm
Mặt trời mọc 05:18:53 AM
Mặt trời lặn 06:10:11 PM
Mặt trời cực đỉnh 11:44:32 AM
Mặt trời mọc (dân dụng) 04:55:37 AM
Mặt trời lặn (dân dụng) 06:33:27 PM
Mặt trời mọc (biển) 04:28:10 AM
Mặt trời lặn (biển) 07:00:55 PM
Mặt trời mọc (thiên văn) 04:00:09 AM
Mặt trời lặn (thiên văn) 07:28:56 PM