9
8
2, 1984
1, Giáp Tý

Ngày 9/2/1984 là 8/1 năm Giáp Tý

Ngày 8/1 AL là: ngày Quý Dậu, tháng Bính Dần, năm Giáp Tý.

_

_ Can Chi Ngũ Hành A/D Nạp âm Nghĩa
Năm Giáp Tý Kim Dương Hải Trung Kim Vàng trong biển
Tháng Bính Dần Hỏa Dương Lư Trung Hỏa Lửa trong lò
Ngày Quý Dậu Kim Âm Kiếm Phong Kim Vàng mũi kiếm

NGŨ HÀNH - THEO GIỜ

Giờ Canh Tý (23-1h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Kim
Thủy
Mộc
Kim
Thủy

Giờ Tân Sửu (1-3h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Kim
Thủy
Mộc
Kim
Thổ

Giờ Nhâm Dần (3-5h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Thủy
Thủy
Mộc
Kim
Mộc

Giờ Quý Mão (5-7h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Thủy
Thủy
Mộc
Kim
Mộc

Giờ Giáp Thìn (7-9h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Mộc
Thủy
Mộc
Kim
Thổ

Giờ Ất Tỵ (9-11h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Mộc
Thủy
Mộc
Kim
Hỏa

Giờ Bính Ngọ (11-13h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Hỏa
Thủy
Mộc
Kim
Hỏa

Giờ Đinh Mùi (13-15h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Hỏa
Thủy
Mộc
Kim
Thổ

Giờ Mậu Thân (15-17h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Thổ
Thủy
Mộc
Kim
Kim

Giờ Kỷ Dậu (17-19h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Thổ
Thủy
Mộc
Kim
Kim

Giờ Canh Tuất (19-21h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Kim
Thủy
Mộc
Kim
Thổ

Giờ Tân Hợi (21-23h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Mộc
Hỏa
Thủy
Kim
Thủy
Mộc
Kim
Thủy

Giờ hoàng đạo

Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Dậu (17-19h)

Giờ hắc đạo

Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Tiết 1 - Lập Xuân (319.120)

Vạn vật trong vũ trụ bước vào một chu kỳ tuần hoàn mới, vạn vật được thay đổi và trở lại sức sống mãnh liệt.

24 tiết khí trong năm

Mặt Trời tuần 22/2024

Hiện tượng Thời điểm
Mặt trời mọc 06:08:02 AM
Mặt trời lặn 05:48:18 PM
Mặt trời cực đỉnh 11:58:10 AM
Mặt trời mọc (dân dụng) 05:46:15 AM
Mặt trời lặn (dân dụng) 06:10:04 PM
Mặt trời mọc (biển) 05:20:59 AM
Mặt trời lặn (biển) 06:35:21 PM
Mặt trời mọc (thiên văn) 04:55:49 AM
Mặt trời lặn (thiên văn) 07:00:30 PM