22
16
7, 2032
6, Nhâm Tý

Ngày 22/7/2032 là 16/6 năm Nhâm Tý

Ngày 16/6 AL là: ngày Kỷ Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tý.

_

_ Can Chi Ngũ Hành A/D Nạp âm Nghĩa
Năm Nhâm Tý Mộc Dương Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu
Tháng Đinh Mùi Thuỷ Âm Thiên Hà Thủy Nước trên trời
Ngày Kỷ Tỵ Mộc Âm Đại Lâm Mộc Gỗ rừng già

NGŨ HÀNH - THEO GIỜ

Giờ Canh Tý (23-1h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Thủy

Giờ Tân Sửu (1-3h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Thổ

Giờ Nhâm Dần (3-5h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thủy
Thủy
Thổ
Hỏa
Mộc

Giờ Quý Mão (5-7h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thủy
Thủy
Thổ
Hỏa
Mộc

Giờ Giáp Thìn (7-9h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Mộc
Thủy
Thổ
Hỏa
Thổ

Giờ Ất Tỵ (9-11h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Mộc
Thủy
Thổ
Hỏa
Hỏa

Giờ Bính Ngọ (11-13h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Hỏa
Thủy
Thổ
Hỏa
Hỏa

Giờ Đinh Mùi (13-15h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Hỏa
Thủy
Thổ
Hỏa
Thổ

Giờ Mậu Thân (15-17h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thổ
Thủy
Thổ
Hỏa
Kim

Giờ Kỷ Dậu (17-19h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Thổ
Thủy
Thổ
Hỏa
Kim

Giờ Canh Tuất (19-21h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Thổ

Giờ Tân Hợi (21-23h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Thổ
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Thủy

Giờ hoàng đạo

Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Ngọ (11-13h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Giờ hắc đạo

Tý (23-1h), Dần (3-5h), Mão (5-7h), Tỵ (9-11h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Tiết 11 - Tiểu Thử (119.480)

Tiểu Thử là thời điểm mà thời tiết đã khá nóng nhưng vẫn chưa phải là lúc nóng nhất.

24 tiết khí trong năm

Mặt Trời tuần 17/2024

Hiện tượng Thời điểm
Mặt trời mọc 05:28:11 AM
Mặt trời lặn 06:12:45 PM
Mặt trời cực đỉnh 11:50:28 AM
Mặt trời mọc (dân dụng) 05:05:29 AM
Mặt trời lặn (dân dụng) 06:35:26 PM
Mặt trời mọc (biển) 04:38:45 AM
Mặt trời lặn (biển) 07:02:10 PM
Mặt trời mọc (thiên văn) 04:11:37 AM
Mặt trời lặn (thiên văn) 07:29:19 PM