24
22
5, 1973
4, Quý Sửu

Ngày 24/5/1973 là 22/4 năm Quý Sửu

Ngày 22/4 AL là: ngày Canh Thân, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Sửu.

_

_ Can Chi Ngũ Hành A/D Nạp âm Nghĩa
Năm Quý Sửu Mộc Âm Tang Đố Mộc Gỗ cây dâu
Tháng Đinh Tỵ Thổ Âm Sa Trung Thổ Đất pha cát
Ngày Canh Thân Mộc Dương Thạch Lựu Mộc Gỗ cây lựu đá

NGŨ HÀNH - THEO GIỜ

Giờ Canh Tý (23-1h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Kim
Thủy

Giờ Tân Sửu (1-3h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Kim
Thổ

Giờ Nhâm Dần (3-5h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Kim
Mộc

Giờ Quý Mão (5-7h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Kim
Mộc

Giờ Giáp Thìn (7-9h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Mộc
Thổ
Hỏa
Kim
Thổ

Giờ Ất Tỵ (9-11h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Mộc
Thổ
Hỏa
Kim
Hỏa

Giờ Bính Ngọ (11-13h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Hỏa
Thổ
Hỏa
Kim
Hỏa

Giờ Đinh Mùi (13-15h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Hỏa
Thổ
Hỏa
Kim
Thổ

Giờ Mậu Thân (15-17h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Thổ
Thổ
Hỏa
Kim
Kim

Giờ Kỷ Dậu (17-19h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Thổ
Thổ
Hỏa
Kim
Kim

Giờ Canh Tuất (19-21h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Kim
Thổ

Giờ Tân Hợi (21-23h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Thủy
Hỏa
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Kim
Thủy

Giờ hoàng đạo

Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)

Giờ hắc đạo

Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)

Tiết 8 - Tiểu Mãn (62.360)

Tiểu Mãn nghĩa là lũ nhỏ. Thời điểm này, những trận mưa mùa Hạ có thể xảy ra những đợt lũ nhỏ. Khi vào tiết Tiểu Mãn cần chú ý dưỡng sinh đúng cách.

24 tiết khí trong năm

Mặt Trời tuần 24/2024

Hiện tượng Thời điểm
Mặt trời mọc 06:17:47 AM
Mặt trời lặn 07:03:33 PM
Mặt trời cực đỉnh 12:40:40 PM
Mặt trời mọc (dân dụng) 05:54:59 AM
Mặt trời lặn (dân dụng) 07:26:20 PM
Mặt trời mọc (biển) 05:28:08 AM
Mặt trời lặn (biển) 07:53:11 PM
Mặt trời mọc (thiên văn) 05:00:51 AM
Mặt trời lặn (thiên văn) 08:20:29 PM