6
24
7, 1961
5, Tân Sửu

Ngày 6/7/1961 là 24/5 năm Tân Sửu

Ngày 24/5 AL là: ngày Canh Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu.

_

_ Can Chi Ngũ Hành A/D Nạp âm Nghĩa
Năm Tân Sửu Thổ Âm Bích Thượng Thổ Đất tò vò
Tháng Giáp Ngọ Kim Dương Sa Trung Kim Vàng trong cát
Ngày Canh Tý Thổ Dương Bích Thượng Thổ Đất tò vò

NGŨ HÀNH - THEO GIỜ

Giờ Canh Tý (23-1h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Thủy
Thủy

Giờ Tân Sửu (1-3h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Thủy
Thổ

Giờ Nhâm Dần (3-5h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Thủy
Mộc

Giờ Quý Mão (5-7h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Thủy
Thổ
Hỏa
Thủy
Mộc

Giờ Giáp Thìn (7-9h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Mộc
Thổ
Hỏa
Thủy
Thổ

Giờ Ất Tỵ (9-11h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Mộc
Thổ
Hỏa
Thủy
Hỏa

Giờ Bính Ngọ (11-13h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Hỏa
Thổ
Hỏa
Thủy
Hỏa

Giờ Đinh Mùi (13-15h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Hỏa
Thổ
Hỏa
Thủy
Thổ

Giờ Mậu Thân (15-17h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Thổ
Thổ
Hỏa
Thủy
Kim

Giờ Kỷ Dậu (17-19h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Thổ
Thổ
Hỏa
Thủy
Kim

Giờ Canh Tuất (19-21h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Thủy
Thổ

Giờ Tân Hợi (21-23h)

Năm
Tháng
Ngày
Giờ
Kim
Mộc
Kim
Kim
Thổ
Hỏa
Thủy
Thủy

Giờ hoàng đạo

Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)

Giờ hắc đạo

Dần (3-5h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h), Hợi (21-23h)

Tiết 10 - Hạ Chí (103.370)

Hạ Chí là thời điểm giữa mùa hạ, ánh sáng và nhiệt độ tại thời điểm này rất cao. Thời gian chiếu sáng của Mặt trời dài nhất trong ngày, nhiệt độ rất khó chịu và oi bức. Vì vậy, dân gian có câu: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

24 tiết khí trong năm

Mặt Trời tuần 22/2024

Hiện tượng Thời điểm
Mặt trời mọc 06:23:33 AM
Mặt trời lặn 07:13:29 PM
Mặt trời cực đỉnh 12:48:31 PM
Mặt trời mọc (dân dụng) 06:00:24 AM
Mặt trời lặn (dân dụng) 07:36:38 PM
Mặt trời mọc (biển) 05:33:06 AM
Mặt trời lặn (biển) 08:03:56 PM
Mặt trời mọc (thiên văn) 05:05:16 AM
Mặt trời lặn (thiên văn) 08:31:46 PM